News: Hey ! Why there are no updates !?

A few fotos WIP and some explanations on what I'm actually working..

Parę zdjęć WIP i wytłumaczeń nad czym właściwie teraz pracuję.Hi! 
I have to admit that I've neglected a bit my website. It's been 2 weeks without any updates. I think I've never had such a long break ;-) So what's going on? Apart from wasting time I'm working on the continuation of army for Infinity – Yu Jing, it's for the same customer  as before– greetings ;-) The second part is much more challenging, I mean there's more figures with better carving (btw those figures amazed me, they're splendid!). Also one team will have a futuristic camouflage  or something like that. It's quite hard to do.

Hej !
Przyznam się bez bicia, że zaniedbałem trochę swoją stronkę. To już dwa tygodnie bez żadnych updejtów. Heh, tak długa przerwa mi się chyba jeszcze nie przytrafiła ;-)  Co więc właściwie się u mnie dzieje? Ano po za standardowym obijaniem się, pracuję nad kontynuacją armii do Infinity - Yu Jing dla tego samego klienta, pozdrawiam tutaj serdecznie przy okazji ;-). Druga partia jest dużo bardziej wymagająca, tzn jest więcej figurek o bogatszej rzeźbie (swoją drogą tym razem te figurki powaliły mnie na kolana, są genialne !), a oprócz tego jedna drużyna będzie miała dość futurystyczny kamuflaż. Nie powiem, dość trudne zadanie do wykonania....
Beginning of the project


The project, like the previous one is divided into a few groups of soldiers – JSA, IS and Vanillia. As I mentioned before, this time there's one extra team of soldiers-chameleons – YJS. For that moment I can't find a note with the full name of that group <facepalm>, but it's not very important.

Sam projekt tak jak poprzedni podzielony jest na kilka osobnych grupek żołnierzy - JSA, IS oraz Vanillia. Z tym, tak jak już wspomniałem, tym razem dochodzi dodatkowa grupa żołnierzy kameleonów - YJS. Na tę chwilę nie umiem znaleźć notatki jak brzmiała pełna nazwa tej grupy <facepalm> ale akurat nie jest to za bardzo istotne.
Vanilia group

When I'm writing that text, IS group and Vanillia are theoretically finished. Theoretically, because I don't know if I won't change anything, but I think they look fine. Models from the IS team are hyper-amazing. I love the carving and they were a pleasure to paint. The first pics I took don't appeal to me, I have to do something to improve their quality. I used new paints from the GW palette that I've never had before – Kobalite Green, Sybarite Green and Gaus blaster green. The base for those colors was the paint from the old palette Orkhide shade. It makes very nice green, I'm not sure if it's visible on the pics... Ok And that's for now all about Infinity  ;-)

JSA group I
W chwili pisania tego tekstu grupa IS oraz Vanilia teoretycznie są już gotowe. Teoretycznie gdyż nie wiem czy jakieś zmiany nie dojdą, ale myślę, że modele wyglądają zadowalająco.  Modele z grupy IS są turbo rewelacyjne. No masakra, rzeźby mi się strasznie podobają i co więcej nawet fajnie się je malowało. Pierwsze fotki jakie im porobiłem niespecjalnie mi się podobają, muszę coś pokminić, żeby poprawić jakość zdjęć. Do malowania zielonego wykorzystałem nowe farbki z palety GW, których wcześniej nie miałem są to - Kabalite green, Sybarite Green oraz Gaus Blaster green. Bazą do tych kolorków była farbka ze starej palety Orkhide shade. Bardzo fajny zielony z tego wychodzi, nie wiem czy na zdjęciach to widać... No nic na razie tyle o Infinity ;-)

JSA group II
What's next? Next is the big project of army for the game Warmachine. At last I have all the models, I've been getting it for 1,5 month (or even more).... But you'll hear more about it later ;-) I've started also working on my own army of Dark Angels from WH 40k! It came out that the last time I painted for myself was in May O_o ... It can't be. If I finish painting something (imported remark) I'll let you know Ok, all for now, bye!

Co dalej? Dalej szykuje się wielki projekt armii do gry Warmachine. Mam już w końcu wszystkie modele, sprowadzanie ich zajęło ponad 1,5 miesiąca.... więcej o tym projekcie później ;-) Zacząłem też w końcu działać z moją własną armią Dark Angelsów z Wh40k ! ... okazało się, że ostatni raz dla siebie malowałem w maju O_o ... no, nie może być. Jak coś zmaluję do końca (istotna uwaga! :P) to nie omieszkam się pochwalić ;-) Ok tyle, na razie ! :P

Fotki:

IS group

WIP Vanillia

WIP JSA
Finished Vanillia and IS + some models of JSA:
Yellow - Vanilia, Red - JSA, Green - IS

Finished IS groupComments

Popular Posts